DEFENDER_clipDEFENDER_clip

DEFENDER RX OPTICAL INSERTS

1,700,000 VND

The RX clip-on works by being placed behind the exisiting Rudy lenses. Take both Frame and clip to your local optometrist and they will insert your script into the clip. Notes : Single vision Rx Adapter limits: Sphere max -5.50 to +4.00 Cylinder max -2.00 to +2.00

Các clip RX hoạt động bằng cách được đặt phía sau các ống kính Rudy hiện tại. Mang cả Khung và clip cho chuyên viên đo mắt tại địa phương của bạn và họ sẽ chèn mẫu của bạn vào clip. Lưu ý: Tầm nhìn đơn Rx , Giới hạn bộ điều hợp: Sphere max -5,50 đến +4,00 Xi lanh tối đa -2,00 đến +2,00

 

 

Mã: FR 520000 Danh mục: